Liberaalivihreä työryhmä vastasi TEMin pyyntöön työllisyyden parantamiskeinoista

Julkishallinnonalan konsultti Lilja Tamminen on Simo Raittilan (VtK,HuK) ja Lukas Korpelaisen avustamana laatinut tiiviin raportin Työ- ja elinkeinoministeriölle tietyistä työllisyyden parantamiskeinoista. Ministeriö pyysi helmikuun alussa avoimesti lausuntoja ratkaisuista työllisyystilanteeseen. Ministeriön kyselylomake on vielä auki 29.2.2016 saakka. Työryhmän raportissa esiin nostetaan mm.  julkishallinnon yrityssektorille luoman hallintotaakan ja sääntelyn suoraviivaistaminen, joustavan työttömyysturvan merkitys työllisyydenhoidossa ja työeläkevakuutusmaksujen kustannusten […]

Jatka lukemista


Liberaalivihreä työryhmä valmistelee asumistuen perustulossa korvaavaa järjestelmää

Liberaalivihreä työryhmä osallistuu Kelan perustuloselvityshankkeeseen. Työryhmän jäsenet ovat Helsingissä vaikuttavat liberaalivihreän verkoston jäsenet Lukas Korpelainen, Simo Raittila ja Lilja Tamminen. Työryhmän tukena toimivat vihreän perustulomallin valmistelussa vaikuttanut Ville Ylikahri sekä KELAn perustulokokeilun tutkija-suunnittelija Ville-Veikko Pulkka. Perustulohack-hankkeesta vastaavat Sitra, Demos Helsinki ja Open Knowledge Finland. Perustuloa perustellaan yleensä kannustinloukkujen poistamisella ja sosiaaliturvan tarveharkintaan liittyvän hallintotaakan vähentämisellä. Yksi perustulokeskustelun ikuisuusaiheista on, […]

Jatka lukemista