Liberaalivihreä työryhmä vastasi TEMin pyyntöön työllisyyden parantamiskeinoista

Julkishallinnonalan konsultti Lilja Tamminen on Simo Raittilan (VtK,HuK) ja Lukas Korpelaisen avustamana laatinut tiiviin raportin Työ- ja elinkeinoministeriölle tietyistä työllisyyden parantamiskeinoista. Ministeriö pyysi helmikuun alussa avoimesti lausuntoja ratkaisuista työllisyystilanteeseen. Ministeriön kyselylomake on vielä auki 29.2.2016 saakka.

Työryhmän raportissa esiin nostetaan mm.  julkishallinnon yrityssektorille luoman hallintotaakan ja sääntelyn suoraviivaistaminen, joustavan työttömyysturvan merkitys työllisyydenhoidossa ja työeläkevakuutusmaksujen kustannusten taakka työn yksikkökustannuksissa. Raportissa esitetään hallitukselle ratkaisua työn yksikköhinnan kontrollointiin yhden muuttujan kautta verrattuna työehtosopimuksiin. Raportissa suositellaan myös työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista.

tyollisyytta-parantavat-toimenpiteetSääntelyn ja hallintotaakan suhteen pohditaan lisäksi korkeammalla tasolla niitä periaatteita ja ajatusmalleja, joiden kautta ministeriöt valmistelevat viranomaissääntelyä tai hallintotaakkaa aiheuttavia lakimuutoksia. Ohjenuoraksi esitetään, vedoten EU-komission teettämään selvitykseen, että sääntelevien viranomaisten tulisi lähtökohtaisesti vastata sääntelyn tai vastuiden kustannuksista tai järjestelyistä silloin, kun sääntelyn tai vastuiden peruste on yleinen etu eikä esim. haittaveroluonteinen rajoittaminen.

Raportti on ladattavissa liitetiedostona [PDF]

Lisätietoja

Lilja Tamminen
+358 40 2477 928

Lil­ja Tam­mi­nen on li­be­raa­li vih­re­ä kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, lu­en­noit­si­ja, hal­lin­non kon­sult­ti se­kä tuo­te­ke­hi­ty­sy­rit­tä­jä. Hä­nen blo­gin­sa pal­kit­tiin ke­säl­lä 2015 Suo­men par­haa­na po­liit­ti­se­na blo­gi­na. Maa­lis­kuus­sa 2016 hä­n voitti liberaalivihreän tii­min kera Sit­ran pe­rus­tu­lo­hack-suun­nit­te­lu­kil­pai­lun. Tam­mi­sen e­ri­tyi­sa­laa on Suo­men lain­sää­dän­nön luo­ma ta­lous­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus ja sen oh­jaus­vai­ku­tuk­set

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *