Liberaalivihreä työryhmä valmistelee asumistuen perustulossa korvaavaa järjestelmää

kuvitus

Liberaalivihreä työryhmä osallistuu Kelan perustuloselvityshankkeeseen. Työryhmän jäsenet ovat Helsingissä vaikuttavat liberaalivihreän verkoston jäsenet Lukas Korpelainen, Simo Raittila ja Lilja Tamminen. Työryhmän tukena toimivat vihreän perustulomallin valmistelussa vaikuttanut Ville Ylikahri sekä KELAn perustulokokeilun tutkija-suunnittelija Ville-Veikko Pulkka. Perustulohack-hankkeesta vastaavat Sitra, Demos Helsinki ja Open Knowledge Finland.

Perustuloa perustellaan yleensä kannustinloukkujen poistamisella ja sosiaaliturvan tarveharkintaan liittyvän hallintotaakan vähentämisellä. Yksi perustulokeskustelun ikuisuusaiheista on, mitä etuuksia se korvaisi.

Yleinen asumistuki aiheuttaa ongelmia sekä kannustinloukun että vuokrien korottamisen muodossa. Usein perustulon tasosta puhuttaessa mainitaan esimerkiksi, että sen päälle tulisi yleinen asumistuki tai että toimeentulotuki säilyisi. Asumistuen sisällyttäminen perustuloon tarkoittaisi korkeampaa perustuloa ja erottaminen vastaavasti matalampaa perustuloa.

Työryhmä tutkii perustulon ja asumisen tukien suhdetta toisiinsa. Työryhmä vertailee eri kirjallisuudessa esitettyjä malleja, joiden pohjalta laaditaan Suomen viitekehykseen ehdotus, jolla poistetaan asumistuen ongelmia, ja joka turvaa riittävän alueellisen perustulon tason. Työryhmän tavoite on selvittää millainen perustulomalli voisi kannustin- ja kustannusvaikutuksiltaan kestävästi vastata asumis- ja elinkustannusten alueellisiin eroihin ja samalla poistaa nykyisen asumistukijärjestelmän ongelmia.

Työryhmän raportti esitellään 8. maaliskuuta Sitran tiloissa (Itämerenkatu 11-13, Helsinki). Raportin tavoitteena on tarjota KELAlle uskottava vastaus kysymykseen asumistuen asemasta perustulossa ja perustulokokeilussa.

Liberaalivihreät on sosiaali- ja markkinaliberaali vaikuttamisverkosto ja ajatushautomo.

Lisätietoa: Lukas Korpelainen, +358 50 544 1856

Lil­ja Tam­mi­nen on li­be­raa­li vih­re­ä kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, lu­en­noit­si­ja, hal­lin­non kon­sult­ti se­kä tuo­te­ke­hi­ty­sy­rit­tä­jä. Hä­nen blo­gin­sa pal­kit­tiin ke­säl­lä 2015 Suo­men par­haa­na po­liit­ti­se­na blo­gi­na. Maa­lis­kuus­sa 2016 hä­n voitti liberaalivihreän tii­min kera Sit­ran pe­rus­tu­lo­hack-suun­nit­te­lu­kil­pai­lun. Tam­mi­sen e­ri­tyi­sa­laa on Suo­men lain­sää­dän­nön luo­ma ta­lous­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus ja sen oh­jaus­vai­ku­tuk­set

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *