Vaikuttamisverkosto ja ajatuspaja

Liberaalivihreät on riippumaton sosiaaliliberaali vaikuttamisverkosto ja ajatuspaja.

Lil­ja Tam­mi­nen on li­be­raa­li vih­re­ä kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, lu­en­noit­si­ja, hal­lin­non kon­sult­ti se­kä tuo­te­ke­hi­ty­sy­rit­tä­jä. Hä­nen blo­gin­sa pal­kit­tiin ke­säl­lä 2015 Suo­men par­haa­na po­liit­ti­se­na blo­gi­na. Maa­lis­kuus­sa 2016 hä­n voitti liberaalivihreän tii­min kera Sit­ran pe­rus­tu­lo­hack-suun­nit­te­lu­kil­pai­lun. Tam­mi­sen e­ri­tyi­sa­laa on Suo­men lain­sää­dän­nön luo­ma ta­lous­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus ja sen oh­jaus­vai­ku­tuk­set

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *