Suomesta puuttuu oikeuslähtöinen oikeuskäytäntö

Kirjailija Jyri Paretskoi kirjoitti Kaleva-lehden 2.8.2016 julkaisemassa mielipidekirjoituksessa näkemyksensä suomalaisesta virkamiestyöstä. Otsikolla Virkamies ei aina ole kaiken pahan alku julkaistussa kirjoituksessa suomalaisesta virkamieskoneistosta maalataan kuva hienosäädettynä mekanismina, joka tulisi nähdä kansallisena ylpeydenaiheena tai jopa vientituotteena. Todettakoon, että Paretskoi virheellisesti laskee mm. sairaanhoitajat virkamiehiin, vaikkeivät monet julkisen sektorin ns. suorittavan portaan työntekijät ole lainkaan virkamiehiä vaan ainoastaan työsuhteisia […]

Jatka lukemista