Vaikuttajat

Tällä sivulla esittäytyvät verkoston vaikuttajat, jotka haluavat profiloitua verkoston edustajina. Liberaalivihreällä verkostolla on yhteensä n. 130 jäsentä.


Lilja Tamminen
taloushallinnon ja päätöksenteon konsultti
Sosiaaliliberaali helsinki­läinen kunn­all­is­poliitikko, ­luennoit­sija sekä kirj­oi­tt­aja. Liberaali­­­vihreiden perus­taja ja koor­di­naat­tori.

Simo Raittila, VTM, HuK
toimittaja
Helsinkiläinen tutkimusavustaja ja digityöläinen. Vihreän liiton puoluevaltuuskunnan jäsen. Toimii Liberaalivihreät.fi:n päätoimittajana.

Lukas Korpelainen
Sosiaaliliberaali yrittäjä-muusikko-opiskelija ja kansalaisaktivisti Helsingistä. Haluaa rakentaa parempaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa yksilönvapaus ja toimivat markkinat yhdistyvät mahdollisuuksien tasa-arvoon ja kestävyyteen.

Oskari Korhonen
Joensuulainen oikeustieteen opiskelija, jonka mielestä normitalkoiden sijaan lakimiesprofession kuolinisku on päätöksenteon automatisoituminen.

Toivo Laitinen
Sosiaaliberaali valtiotieteilijä – hyvinvointivaltion ystävä, mutta holhousvaltion vihollinen. ”Toimivat markkinat, liiketoiminnan vapaus ja yksinkertaiset pelisäännöt luovat inhimillistä hyvinvointia sekä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa!
Petrus Kauppinen, HuK
Jyväskyläläinen historian opiskelija, jonka mukaan nykyisellään on helpompi kamelin mennä neulansilmästä kuin Suomessa ryhtyä yrittäjäksi. Lempimotto on ”yksinkertainen on kaunista”, mikä pätee niin säätelyn määrään kuin sosiaaliturvan byrokratiaan.
Risto Karinkanta,DI, FM, VTK
rahoitusanalyytikko
Pragmaattinen realovihreä, jonka mielestä useat yhteiskunnan ongelmat ratkeavat hyvin määritellyillä markkinoilla ja mahdollisuuksien tasa-arvolla.
Otto Lehto, VTM
Filosofi, vapaa kirjoittaja ja perustuloaktivisti, joka haluaa yhdistää yksilön vapauden, luonnon kestä­vyyden ja tehokkaan hyvin­vointi­valtion, joka tuntee rajansa. Tarvitaan rohkeutta luoda kasvua luonnon kan­to­ky­vyn rajoissa ja rakentaa uud­enlaista edistymielistä politiikkaa.
Tommi Liinalampi, FM, YTM
varavaltuutettu (JKL)Poliitikko, ajattelija ja yhteiskunnallinen toimija, joka uskoo vapaan ihmismielen kykyyn luoda onnellisuutta. Tavoitteena olkoon vapaa ja itseään toteuttava yksilö, jolle yhteisö tarjoaa tuen ja turvan.
Mikael Suomela
Muusikkoyrittäjä ja vuoden 2016 Suomen muusikkoyrittäjien hallituksen puheenjohtaja. Hän pitää tärkeinä yrittämistä, vapautta, kulttuuria ja hyvinvointivaltiota ja identifioituu sosiaaliliberaaliksi.